O nas

 

Spółka Wratislavia Ventures powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w obszarze profesjonalnych usług związanych z pozyskiwaniem kapitału na innowacyjne projekty. Dostępność wielu krajowych i zagranicznych źródeł finansowania sprawia, że firmom coraz trudniej jest wybrać właściwe źródło kapitału i ocenić czy spełnią wszystkie formalne wymogi ubiegania się o środki na realizację przedsięwzięcia. Zarówno pozyskanie inwestora prywatnego jak i dotacji publicznej stanowi strategiczną decyzję dla każdego przedsiębiorstwa i powinno być przeprowadzone we współpracy z doświadczonym partnerem, takim jak Wratislavia Ventures.


Model biznesowy

Nasz model biznesowy zakłada współpracę ze zdeterminowanymi przedsiębiorcami pragnącymi realizować innowacyjne przedsięwzięcia - takie przedsięwzięcia, które posiadają duży potencjał komercyjny, wykazując jednocześnie wysoką innowacyjność. Taki dobór grupy docelowej pozwala nam skupić uwagę na ograniczonej liczbie projektów o największych szansach powodzenia. Przekłada się to na wygodną dla przedsiębiorcy formułę rozliczeniową, która w przeważającej części składa się z premii za sukces. Podczas współpracy z klientem oferujemy koordynację wszystkich etapów działań zmierzających do maksymalizacji efektów biznesowych dla przedsiębiorcy, rozwoju jego działalności, oraz stabilizacji na rynku. Wspieramy klienta oferując mu ocenę projektu, wskazanie odpowiedniego źródła kapitału, doradztwo biznesowe, przygotowanie wniosków dotacyjnych oraz rozliczenie dofinansowania.

 

Co nas wyróżnia

Praca nad projektami innowacyjnymi to nasza pasja. Wratislavia Ventures to przede wszystkim ludzie - doskonale zgrany zespół skupiający specjalistów z różnych dziedzin takich jak: ekonomia, prawo, finanse, venture capital, czy komercjalizacja technologii. Posiadamy bogate, kilkunastoletnie doświadczenie rynkowe. W skład zespołu wchodzą osoby pełniące funkcje eksperckie zarówno w Komisji Europejskiej jak i w krajowych, prestiżowych instytucjach wytyczających kierunki w zakresie finansowania innowacyjności, a także ściśle współpracujące z podmiotami komercyjnymi z różnych branż. Pozwala nam to spojrzeć na projekty kompleksowo, realizować najtrudniejsze i najbardziej złożone przedsięwzięcia, udzielając przedsiębiorcy wsparcia w procesie optymalizacji jego działalności w każdym czasie. Wyróżnia nas najwyższa jakość i kultura pracy, a efekty działalności oraz zadowolenie naszego klienta z właściwego wykorzystania jego potencjału w długiej perspektywie, są dla nas najwyższym dobrem. Wierzymy, że naszą aktywnością przyczyniamy się do unowocześniania gospodarki rynkowej, specjalizując się w projektach z obszaru zaawansowanych technologii.

 

Zespół

Oferta


Finansowanie dotacyjne

Nasza firma kompleksowo zajmuje się pozyskiwaniem dotacji na innowacyjne projekty. Swoje usługi kierujemy do przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesowego i jednostek badawczo-rozwojowych. Specjalizujemy się w programach realizowanych przez Komisję Europejską, NCBiR oraz PARP. Pomagamy dobrać najlepsze instrumenty finansowania i tak przygotować potencjalnego beneficjenta, aby uzyskał maksimum korzyści.

Finansowanie venture capital

W przypadku projektów spełniających określone kryteria Wratislavia Ventures może pozyskać kapitał od inwestorów prywatnych, w tym inwestorów indywidualnych oraz funduszy typu VC, z którymi współpracujemy. Członkowie naszego zespołu przez wiele lat pracowali na kierowniczych stanowiskach w funduszach typu venture capital, co pozwala im z sukcesem przeprowadzić przedsiębiorcę przez proces inwestycyjny.

Broker technologii

W przypadku technologii gotowych do komercjalizacji Wratislavia Ventures pełni funkcję brokera technologii pozyskując nabywców lub licencjobiorców na prawa własności intelektualnej. Usługa może być realizowana samoistnie lub w powiązaniu z doradztwem w zakresie pozyskania kapitału.

Doradztwo biznesowe

Wratislavia Ventures wspiera przedsiębiorców oraz działające firmy w przygotowaniu lub modyfikacji modelu biznesowego i finansowego. Doradza kompleksowo w opracowaniu strategii i planów rozwojowych, w szczególności w zakresie przedsięwzięć innowacyjnych.

Kontakt

Wratislavia Ventures sp. z o.o.

al. Kasztanowa 3a 53-125 Wrocław
tel: 71 736 04 69 fax: 71 736 63 66 biuro@wventures.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526613, NIP 899-275-81-05, REGON 022509181.

 

Inwestycje

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."    
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."